S V E I C A


 • "S V E I C A"
 • "S V E I C A"
 • "S V E I C A"
 • "S V E I C A"
 • "S V E I C A"
 • "S V E I C A"

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

 Οι ιδρυτές της εταιρείας SVEICA HOLDING LTD είναι η οικογένεια
Χριστιά, που δραστηριοποιείται στο χώρο των Μεταλλικών 
Κατασκευών από το έτος 1975. Με την εμπειρία που απέκτησε και 
την εξειδίκευση που ανέπτυξε η οικογενειακή επιχείρηση, 
εξειδικεύθηκε στα ακόλουθα:
 (1) Κατασκευή Μεταλλικών Υποστέγων
 (2) Κατασκευή Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών
 (3) Κατασκευή έργων για Χρήση Αποθηκευτικών Χώρων 
   (logistics).
 (4) Κατασκευή Οικιστικών Ακινήτων για Ιδιώτες
 (5) Ενίσχυση Θερμομόνωσης Κρατικών και Ιδιωτικών Ακινήτων.
 (6) Κατασκευές εξ Αλουμινίου για συγκροτήματα κατασκευών 
   ΜεγάλωνΟμίλων.
 (7) Κατασκευές Ξενοδοχείων

 Από τα έτη 1975 μέχρι 2004, κατασκεύασε πλήθος έργων είτε σαν
υποκατασκευαστής μεγάλων Κατασκευαστικών Εταιρειών είτε ο ίδιος 
ως Κατασκευαστής.

 Από το έτος 2011 έως 2014, κατασκεύασε χιλιάδες Βάσεις εξ 
Αλουμινίου, Φωτοβολταικών Πάρκων στο Εξωτερικό, για την 
εταιρεία FISHER HELLAS.

 Από το έτος 2008 έως 2011 εξειδικεύθηκε στην κατασκευή 
Φωτοβολταικών Πάρκων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

 Από το έτος 2014 έως 2015, κατασκεύασε, πλήθος Φωτοβολταικών 
Πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τις διεθνείς εταιρείες ΜΕΤΚΑ 
EGN και BIOSAR.

 Το 2016, η εταιρεία ίδρυσε, εταιρεία Holding Ltd στο εξωτερικό, 
με την επωνυμία Sveica Holding Ltd, η οποία είναι υπεύθυνη για 
την κατασκευή όλων των έργων του εξωτερικού (ενεργειακά, 
κατασκευές).
Social

           


Τελευταίες Ενημερώσεις  
... Περισσότερα

Προβολή Όλων


Επικοινωνία

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 
αριθμός 66, Λευκωσία, Κύπρος. 

Τηλέφωνο: +0035722764044 
Κινιτό: +00306940292718 
Email: info@sveica.com